Kandydaci do Rady Miejskiej

Kandydaci do Rady Miejskiej

KWW Ireneusz Zyska - Obywatelskie Świebodzice

Okręg nr 1.

ulice: Bolesława Chrobrego, Królowej Elżbiety, Siemowita;

Ewa Dziwosz

 

 

Jestem od urodzenia Świebodziczanką, mężatką i matką dwóch synów.Od 13 lat przewodniczę Stowarzyszeniu Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w którym pracuje na zasadzie wolontariatu. Ukończyłam m.in. studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Nauk Społecznych - stosunki międzynarodowe – Unia Europejska, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu na kierunku zarządzanie kadrami. Studia podyplomowe z pedagogiki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Jestem absolwentką rocznej Politycznej Akademii Kobiet oraz absolwentką I edycji Programu Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
W 2007 roku zostałam powołana na okres 4 lat przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do pracy w Wojewódzkiej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, a także przez Starostę Powiatu Świdnickiego do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W latach 2002-2010 byłam radną Rady Miejskiej w Świebodzicach, przewodniczącą Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, oraz członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Mój program


1. Likwidacja barier architektonicznych – instytucje publiczne w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.
2. Bezpłatna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży (języki obce, przedmioty ścisłe).
3. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach.
4. Rehabilitacja medyczna dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.Kandyduję, bo interesuje mnie Twój los.


 

Okręg nr 2.

ulice: Bolesława Krzywoustego od nr 20 do nr 69; 

Ewa Brycka

 

Świebodziczanka od urodzenia. Jestem osobą otwartą na nowe wyzwania. Ważny jest dla mnie rozwój miasta i otoczenia, w którym mieszkam. Nie lubię zbędnego wydawania publicznych pieniędzy. Chciałabym, aby każdy z nas miał wpływ na losy i rozwój miasta.

 

 

Mój program

1. Obniżenie opłat za wodę i ścieki.
2. Bezpłatna komunikacja miejska.
3. Dokończenie modernizacji basenu odkrytego.
4. Budowa nowych miejsc parkingowych.
5. Modernizacja placu sportowo - rekreacyjnego między ulicami Chrobrego, a Krzywoustego.
6. Aktywne poszukiwanie nowych inwestorów.

 

Kandyduję, bo jestem jedną z Was i to Wasze problemy są dla mnie ważne.


 

Okręg nr 3.

ulice: Bolesława Krzywoustego od nr 1 do nr 19, Kazimierza Odnowiciela, Księcia Bolka, Mieszka I; 

Grażyna Dziwosz

 

Od urodzenia mieszkam w Świebodzicach. Jestem logistykiem. Od 20 lat pracuję w branży budowanej (budownictwo wielorodzinne). Praca to moja pasja, a w niej liczy się przede wszystkim dobry projekt. Podobnie wygląda praca w samorządzie – dobry projekt, to rozwijające się miasto.

 

 

Mój program


1. Urząd przyjazny mieszkańcom
2. Bezpieczne place zabaw
3. Bieżące remonty dróg
4. Stworzenie lokalnego produktu promującego miasto
5. Aktywne poszukiwanie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy.
6. Budowa mieszkań komunalnych

 

 

 

Kandyduję, bo wiem, jak wiele trzeba zmienić w mieście. Swoją aktywnością i pomysłami chcę mobilizować innych do wspólnego działania na rzecz Świebodzic.


 

Okręg nr 4.

ulice: 11 Listopada, Boles©©awa II Śmia©©ego, Henryka Brodatego, Piasta, Przechodnia;

Beata Mikołajczak

 

 

Z wykształcenia jestem Technikiem Ekonomistą o specjalności finanse i rachunkowość oraz Technikiem BHP. Jest właścicielem firmy „Błysk Serwis” z branży usługowej świadczącej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń.

 

Mój program

1. Współpraca z Urzędem Pracy.
2. Kooperacja z przedsiębiorstwami na terenie miasta.
3. Pomoc w procesach rekrutacyjnych.
4. Pomoc rodzinom z ciężką sytuacją materialną.
5. Pozalekcyjne zajęcia dla uczniów.
6. Obniżenie cen za wodę i ścieki.
7. Częstsze patrole straży miejskiej oraz policji.
8. Budowa ścieżek rowerowych.
9. Rozwój turystyki lokalnej.
10. Bezpłatna komunikacja miejska.
11. Remont obwodnicy osiedla: wzdłuż ulicy Piasta, Księcia Bolka do ulicy Pileckiego.
12. Konsultacje społeczne z mieszkańcami i wspólne podejmowanie ważnych decyzji dla rozwoju Świebodzic.

 

 

Kandyduję, bo od urodzenia
mieszkam w Świebodzicach
i znam potrzeby mieszkańców.
Uważam, że zasługują na więcej.


 

Okręg nr 5.

ulice: 3 Maja, Henryka Pobożnego, Leszka Białego, Mieszka Starego, Władysława Łokietka;

Marek Orłowski

 

 

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.
Ukończyłem studia podyplomowe na kierunkach: Informatyka – Uniwersytet Wrocławski
Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Przysposobienie obronne – Uniwersytet Wrocławski Wychowanie fizyczne – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości Zawód: Nauczyciel
Od 1986 roku – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Świebodzicach i Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach.
Od 1989 roku - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach.
W roku szkolnym 1998-1999 – II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
W latach 1999 – 2010 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach.

 

Mój program


1. Dokończenie obwodnicy Osiedla Piastowskiego.
2. Powiększenie obszarów terenów „zielonych” Osiedla Piastowskiego.
3. Bezpieczeństwo to podstawa.
4. Aktywizowanie mieszkańców do aktywnego wypoczynku.

 

 

Kandyduję, bo czas na zmiany.


 

Okręg nr 6.

ulice: Dąbrówki, Gen. Augusta Fieldorfa, Gen. Władysława Andersa, Henryka Probusa, Kazimeirza Wielkiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego;

Janina Ostrowska

 

Ambitna, sumienna i pracowita, odpowiedzialna, aktywna sportowo kandydatka na Radną Miejską. Mam wieloletnie doświadczenie w sprawach administracyjno – biurowych. Umiem pracować w zespole. Zdobytą wiedzę i umiejętności chcę wykorzystać dla dobra mieszkańców.

 

 

Mój program

1. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej tj: zapobieganie podtopień, ulic, garażu i piwnic ul. K. Wielkiego (spływająca woda z nowo powstałego osiedla domków jednorodzinnych Rotmistrza Pileckiego i części ul. Dąbrówki w kierunku ul. K. Wielkiego).
2. Utworzenie małej obwodnicy Osiedla Piastowskiego.
3. Termomodernizacja budynków, dzięki pozyskaniu środków unijnych, a co za tym idzie obniżenie kosztów ogrzewania.
4. Troska o najmłodszych tj; bezpieczne place zabaw.
5. Obniżenie kosztów i zastosowanie wody ozonowanej dla mieszkańców miasta (podjęcie działań w sprawie wykonania studni głębinowych).
6. Nowa infrastruktura sportowa: ścieżki rowerowe, nowe boiska.
7. Rozbudowa monitoringu.
8. Bieżące remonty chodników i ulic.

 

Kandyduję, bo chcę zmienić Świebodzice
– zmienić na lepsze.


 

Okręg nr 7.

ulice: Cicha, Jasna, Jaśminowa, Jeleniogórska, Kamiennogórska, Kwiatowa, Łącza, Ogrodowa, Pogodna, Promienna, Tęczowa, Widna, Wrzosowa, Wzgórze Gustava Beckera, Zimny Dwór, Złota;

Beata Rejek

 

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o kierunku promocja zdrowia. Nauczyciel wychowania fizycznego na stopniu awansu nauczyciela dyplomowanego z 18 letnim stażem pracy. Licencjonowany instruktor wychowania fizycznego o specjalności aerobik, oraz instruktor ZIN (Zumba Instructor Network). Wspieram i organizuję akcje charytatywne.

 

 

Mój program

1. Budowa chodników na Osiedlu Słonecznym.
2. Budowa placu zabaw na Osiedlu Słonecznym.
3. Więcej imprez o charakterze charytatywnym.
4. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodym matkom.
5. Reaktywacja w Świebodzicach Uniwersytetu III Wieku.
6. Stop przemocy w rodzinie.
7. Arteterapia dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym.

 

 

Kandyduję, bo chcę działać na rzecz miasta – rozbudzić drzemiącą w mieszkańcach energię. Zachęcić młodych ludzi, dorosłych i osoby starsze do prowadzenia aktywnego trybu życia.


 

Okręg nr 8.

ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Jana Mikulicza od nr 1 do nr 16, Kasztanowa, Klonowa, Różana, Spacerowa, Świerkowa, WŁadysŁawa Sikorskiego;

Dariusz Skalny

 

Radny obecnej kadencji. Wiceprezes Klubu Sportowego REKIN. Założyciel Klubu Kibica KS REKIN. Były przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 Były przewodniczący Rady Rodziców w Gimnazjum nr 2. Obecnie przewodniczący Rady Rodziców w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach. Animator imprez sportowych, organizator balów charytatywnych, od 2003 roku czynnie pracuję na rzecz dzieci i młodzieży.

 

 

Mój program

1. Program współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów budynków mieszkalnych, oraz rewitalizacja podwórek – dodatkowe finansowanie dla aktywnych wspólnot.
2. Oczyszczenie koryta rzeki Pełcznicy.
3. Wymiana chodników na ul. Mikulicza.
4. Budowa strefy rekreacyjnej dla dorosłych na Osiedlu Wilcza Góra i terenie SP nr 4.
5. Dokończenie wymiany nawierzchni drogowych na osiedlu Wilcza Góra, priorytet – pierwszy wjazd od strony miasta, wraz z remontem kanalizacji deszczowej.
6. Bezpieczeństwo dzieci – budowa zatoki parkingowej przy SP. 4

 

 

Kandyduję, bo chcę m.in. promować świebodzicki sport i wspólnie
z innymi mieszkańcami i sportowcami – tworzyć jego historię.


 

Okręg nr 9.

ulice: Długa, Jana Mikulicza od nr 17 do nr 40, Leśna, Osiedle WSK, Sezamkowa, Solna, Stanisława Moniuszki, Wysoka, Zamkowa;   

Marcin Cichoń

 

Ukończyłem Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z tytułem magistra zarządzania. Dziś jestem członkiem kadry kierowniczej prężnie rozwijającej się świebodzickiej firmy Cast Sp.j. Andruszko, Bujak, Bujak, Modliński.
Swoją przyszłość wiążę ze Świebodzicami – miastem, w którym się urodziłem i wychowałem.
Bliskie są mi sprawy związane z bezpieczeństwem i ekologią. Nieobce są sprawy socjalne, związane z polityką mieszkaniową i podejmowaniem inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Chcę prowadzić otwarty dialog z mieszkańcami, bo tylko poprzez rozmowę, a następnie realizację wspólnych inicjatyw możemy zmienić otaczającą nas rzeczywistość.

 

 

Mój program

1. Remont nawierzchni drogi wewnętrzne na ulicy Zamkowej.
2. Budowa boiska i centrum rekreacji na ulicy Zamkowej.
3. Nowe miejsca parkingowe przy ulicy Zamkowej.
4. Tama na ul Solnej (kontrola stanu).
5. Modernizacja ul. Mikulicza.
6. Budowa placu zabaw na osiedlu WSK.

 

 

Kandyduję, bo chcę mieć realny wpływ na to, co dzieje się w moim mieście.


 

Okręg nr 10.

ulice: Armii Krajowej, Ofiar Oświęcimskich, Patronacka, Polna, Rekreacyjna, Wiejska;

Grzegorz Surgieniewicz

 

W Świebodzicach mieszkam od urodzenia. Zajmuję się profesjonalnym udostępnianiem Internetu dla mieszkańców Świebodzic i okolic. Jestem Honorowym Dawcą Krwi.

 

 

Mój program

1. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w obiektach publicznych.
2. Ograniczenie biurokracji hamującej rozwój naszego miasta i regionu.
3. Zapewnienie kompetentnej i uczciwej obsługi mieszkańców przez sprawną administrację.
4. Wyciąganie konsekwencji wobec urzędników jednoznacznie winnych zaniedbań.
5. Zorganizowanie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci np. z niezagospodarowanych nieużytków.
6. Realizacja propozycji zgłaszanych przez mieszkańców Świebodzic.

 

 

 

Kandyduję, bo chcę działać
m.in. na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, troszczyć się o dalszą edukację uzdolnionej młodzieży, a także zająć się tematyką związaną z wykorzystaniem środków unijnych.


 

Okręg nr 11.

place: Plac Jana Pawła II, ulice: Adama Mickiewicza, Strzelecka, Wałbrzyska;

Jacek Mrukowicz

 

Urodziłem się w Świebodzicach. Tu się wychowałem, uczęszczałem do szkół. Tu mieszkam. Ukończyłem Zespół Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy. Pracowałem jako technik w Telekomunikacji Polskiej, zajmując się naprawą i eksploatacją sieci i urządzeń technicznych w Świebodzicach. Wykonywana praca pozwoliła mi na częsty kontakt z mieszkańcami Świebodzic, a tym samym na poznanie wielu bolączek, z którymi borykają się na co dzień. Od kilku lat prowadzę własną działalność gospodarczą. Byłem członkiem Komisji Rewizyjnej w klubie sportowym Victoria Świebodzice.

 

 

Mój program

1. Budowa obwodnicy.
2. Budowa placu zabaw dla dzieci i miejsca spotkań dla matek z dziećmi.
3. Poprawa oświetlenia ul. Wałbrzyskiej.
4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych (doświetlenie przejść dla pieszych, kontrole prędkości na ul. Wałbrzyskiej).
5. Wygospodarowanie miejsc pod budowę garaży.
6. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 

Kandyduję, bo chcę swoją pracą poprawić warunki życia mieszkańców Świebodzic.


 

Okręg nr 12.

ulice: Browarowa, Chmielna, Heleny Modrzejewskiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Metalowców, Sportowa, Świdnicka, Św. Ojca Pio, Wojska Polskiego;

Sebastian Biały


Mam 43 lata. Jestem Świebodziczaninem od urodzenia, ale też z wyboru. Po okresie studiów i pracy zawodowej we Wrocławiu kilka lat temu wróciłem do rodzinnego miasta. Zawodowo zajmuję fotografowaniem i projektowaniem na potrzeby reklamy. Ponad dwa lata temu założyłem i redaguję lokalny serwis internetowy www.swiebodzice.info informujący o życiu miasta. Przez dwa lata prowadziłem zajęcia sekcji fotograficznej w świebodzickim MDK. Jestem osobą dynamiczną, aktywnie spędzającą czas. Turystyka rowerowa, piesza, a zimą narciarstwo śladowe - to moje pasje. Jako radny będę pracował nad stworzeniem warunków do czynnego udziału mieszkańców w życiu miasta. Spowoduję, że będziemy żyć w przyjaznych i nowoczesnych Świebodzicach, gdzie nasz głos ma znaczenie.

Mój program

1. Wymiana nawierzchni ulic Sportowej i Modrzejewskiej.
2. Budowa łącznika, drogi łączącej ulicę Wojska Polskiego i Świdnicką oraz uporządkowanie terenów zielonych wokół tego miejsca.
3. Zorganizowanie odbioru odpadów wielkogabarytowych, wystawki.
4. Kino w Świebodzicach, budowa lub adaptacja pomieszczenia.
5. Wspieranie małych grup zainteresowań i promocja efektów ich działalności.
6. Odnowienie współpracy z miastami partnerskimi, wymiana kulturalna, wystawy, wymiana grup o podobnej działalności.
7. Nawiązanie współpracy z Domami Kultury w sąsiednich miastach.
8. Rozbudzenie ruchu turystycznego, promocja miasta, opracowanie programu działania i miejskiej trasy turystycznej. Wykorzystajmy zamek Książ!
9. Hot spot w centrum miasta („otwarty” internet w Rynku).
10. Zwiększenie zaangażowania urzędników w pracy (skrócenie terminów załatwiania spraw, samodzielna inicjatywa).
11. Zorganizowanie miejsc parkingowych przy szkołach dla wysiadających uczniów.
12. Elektroniczne dzienniki ocen we wszystkich szkołach.
13. Wprowadzenie współzawodnictwa międzyszkolnego w sporcie i nauce (konkursy, zawody, system motywacyjny).

 

Kandyduję, bo chcę włączyć się w życie Świebodzic – mojego rodzinnego miasta.


 

Okręg nr 13.

ulice: Aleksandra Puszkina, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Mikołaja Kopernika, Rynek, Stefana Żeromskiego, Szkolna;

Katarzyna Tylkowska

 

Rodowita Świebodziczanka. Działa na rzecz chorych na białaczkę - organizatorka Dnia Dawcy Szpiku Kostnego oraz pomagająca w fundacji Mam Marzenie. Pracująca mama dwóch synów. Zawsze gotowa do pomocy chorym i pokrzywdzonym. Aktywna kobieta pełna energii i zaangażowania.

 

Mój program

1. Wprowadzenie w życie programu zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Obniżenie cen za wywóz odpadów komunalnych.
3. Poprawa oświetlenia ulicznego.
4. Program prewencyjny w szkołach (alkohol, narkotyki, dopalacze).
5. Rozbudowa monitoringu miejskiego.
6. Wprowadzenie programu prac interwencyjnych.

 

 

Kandyduję, bo chcę pomagać nie tylko na poziomie fundacji, ale służyć pomocą mieszkańcom Świebodzic, podnieść poziom ich życia oraz zająć się sprawą bezpieczeństwa w mieście. Wspólnym działaniem zbudujemy Świebodzice jutra.


 

Okręg nr 14.

place: Plac Kościelny, ulice: Henryka Sienkiewicza, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Młynarska od nr 1 do nr 7, Wąska;

Agnieszka Konieczna

 

Z wykształcenia jestem Technikiem usług kosmetycznych. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem osobą komunikatywną, otwartą, o silnym charakterze, posiadam umiejętności mediacji, rozwiązywania sporów. Odważna i uczciwa.

 

 

Mój program

 

1. Bezpieczne place zabaw
2. Młodzież przyszłością Świebodzic
3. Budowa ścieżek rowerowych
4. Więcej patroli straży miejskiej
5. Dbanie o czystość i porządek
6. Rewitalizacja opuszczonych kamienic
7. Aktywizacja i wsparcie seniorów

 

 

Kandyduję, bo chcę rozbudzić energię drzemiącą w młodych ludziach - bo czas, by w mieście, ktoś pomyślał o młodzieży i kreatywnie zagospodarował ich wolny czas.


 

Okręg nr 15.

ulice: Biskupa Ignacego Krasickiego, Fabryczna, Młynarska od nr 8 do nr 30, Piaskowa, Przemysłowa, Strzegomska;

Roman Ciszak

 

Posiadam wykształcenie średnie techniczne. Dziś emeryt, wcześniej pracownik MSWiA. Bliskie są mi tematy związane z bezpieczeństwem i je traktuję jako priorytet.

 

Mój program


1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Młynarskiej i Piaskowej
2. Zainstalowanie na drodze progów zwalniających
3. Podjęcie działań zmierzających do skanalizowania budynków
4. Remont chodników na ul. Krasickiego

 

 

Kandyduję, bo chcę zadbać
o bezpieczeństwo swojego okręgu,
ale również wpływać na jego poprawę
w całym mieście.


 

Okręg nr 16.

ulice: Aleje Lipowe, Kolejowa od nr 1 do nr 3a, Krótka, Parkowa, Park Miejski, Pocztowa, Towarowa, Wolności, Żwirki i Wigury;

ża Stolarczyk

 

Urodziłam się w Świebodzicach. Z miastem związana jestem od najmłodszych lat do dziś. Uważam, że powinno znać się ludzi i historię miejsca, w którym się mieszka. Z zawodu jestem ceramikiem. Pracowałam też jako animator kultury. Dziś jestem emerytką. Maluję, wykonuję gobeliny, koronki, linoryty i wiele podobnych rzeczy. Piszę artykuły, felietony i wiersze. Aktywnie działam na rzecz seniorów, bo społeczeństwo naszego miasta starzeje się, a zainteresowanie tym problemem jest niestety minimalne.

 

 

Mój program

1. Aktywizacja seniorów.
2. Opieka nad osobami starszymi.
3. Promocja lokalnych twórców.
4. Lepsza współpraca pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi.
5. Lokalny produkt turystyczny – pomysłem na promocję Świebodzic.

 

 

 

Kandyduję, bo uważam, że ludzie starsi mają takie same problemy i potrzeby jak wszyscy. Swoimi działaniami chcę wspierać seniorów, bo jestem jedną z nich.


 


 

Okręg nr 18.

ulice: Kazimierza Pułaskiego, Osiedle Sudeckie od nr 2A do nr 5F, Spokojna, Tadeusza Kościuszki;

Mariusz Szafraniec

45 lat. Żonaty, dwoje dzieci. Świebodziczanin od urodzenia, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Pracuje w prywatnej spółce zajmującej się produkcją i handlem. Radny Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, członek komisji Oświaty, Sportu, Kultury, Pomocy Społecznej i Zdrowia. Uważam, że w wielu dziedzinach życia miasta, możliwe są bardziej energiczne działania, mające na celu jego szybszy, zrównoważony rozwój. Potrzebna jest większa energia i nowe, szersze spojrzenie. Trudno w ulotce opisać wszystkie, planowane przeze mnie działania. Dlatego odsyłam Państwa do naszego programu wyborczego dla Świebodzic.

 

Program dla mojego okręgu wyborczego

1. Wstrzymanie działalności produkcyjnej przy ul. Kościuszki.
2. Utworzenie nowych miejsc parkingowych na Osiedlu Sudeckim, w miarę możliwości nie kosztem osiedlowej zieleni.
3. Zainstalowanie oświetlenia przed budynkiem nr 2 i 4.
4. Likwidacja wad wykonanych ostatnio inwestycji: zmiana nawierzchni pomiędzy budynkiem nr 3 a garażami, obniżenie lampy oświetlającej plac sportowy, wygłuszenie ogrodzenia boiska, aby hałas nie był uciążliwy dla mieszkańców.
5. Przebudowa miejskich chodników i schodów.

 

Szanowni Wyborcy, myślę, że przez lata sprawowania mandatu radnego udowodniłem, że jestem uczciwy i odpowiedzialny, że zależy mi na rozwoju naszego miasta. Doświadczenie, które posiadam pozwoli na jeszcze sprawniejsze działanie w przyszłości. Mam wiele dobrych pomysłów i chciałbym je realizować z pełnym zaangażowaniem, sercem i pasją.
Proszę o oddanie na mnie głosu.


 

Okręg nr 19.

ulice: Osiedle Sudeckie od nr 6A do nr 9F;

Dorota Michalska

 

Jestem rodowitą Świebodziczanką. Dwa lata temu ukończyłam Europejską Akademię Planowania i Finansów w Warszawie. Prowadzę własną firmę doradczą w zakresie doboru produktów finansowych. Współpracuję z wrocławską firmą na stanowisku dyrektora oddziału. Posiadam Certyfikat ukończenia EFG - European Financial Guide (Asystent Finansowy - Ekspert w doborze produktów finansowych.

 

 

Mój program

1. Bezpłatne obiady dla dzieci z ubogich rodzin.
2. Doświetlenie bloków na Osiedlu Sudeckim blok nr 7 i 8.
3. Wyciszenie Orlika przed blokiem nr 6 na Osiedlu Sudeckim.
4. Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu Sudeckim.

 

 

 

Kandyduję, bo to ludzie są motorem i motywacją do działania, a moim marzeniem jest to, by nasze miasto było przyjazne dla każdego człowieka, zapewniając naszej młodzieży jak najlepsze warunki do rozwoju, nauki i wypoczynku.


 

Okręg nr 20.

ulice: Ciernie od nr 1 do nr 29 i od nr 151 do 176, Graniczna, Olszańska, Sienna, Strefowa, Środkowa, Wodna, Zielona;

Tadeusz Kozak

 

Lat 59, jestem rodowitym Świebodziczaninem, emerytowanym nauczycielem i trenerem, odznaczonym przez Ministra Oświaty „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. Radnym Powiatu Świdnickiego (przewodniczącym Komisji Statutowej, wiceprzewodniczącym Komisji ds. Bezrobocia, członkiem Komisji Oświaty oraz Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych), ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 4 kadencji.

 

 

Mój program

1. Ocena skuteczności programu i zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz ich modernizacja,
2. Budowa boiska sportowego przy Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych,
3. Tworzenie nowych miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży,
4. Poprawa nawierzchni ulic: Zielonej, Olszańskiej, Środkowej, Ciernie,
5. Budowa zatoczek i wiat autobusowych.

 

 

 

Kandyduję ponieważ uważam, że czynne uczestniczenie w życiu społecznym to obowiązek. Wymaga pokory ale i odwagi, aby pokazać, że wartości, które człowiek ma w sercu, są dla niego na tyle ważne, że będzie je na co dzień promował.


 

Okręg nr 21.

ulice: Boczna, Ciernie od nr 31 do nr 150G, Droga Węglowa, Osiedle Białe Górki, Wiśniowa;

Tomasz Czekaj

 

W Świebodzicach mieszkam od 8 lat. Tu założyłem rodzinę, realizuję swoje pasje, kształcę dzieci. W pełni też utożsamiam się z miastem. Nie boję się podejmować nowych wyzwań. Posiadam wyższe wykształcenie w zakresie administracji samorządowej. Od ponad 10 lat pracuję jako inspektor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

 

 

 

Mój program

1. Konserwacja urządzeń melioracyjnych
2. Budowa placu zabaw w dzielnicy Ciernie
3. Dokończenie budowy dróg dojazdowych
4. Uzbrojenie terenów przeznaczonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pod zabudowę domów jednorodzinnych, a jednocześnie podniesienie ich atrakcyjności.
5. Nowe balustrady ochronne w najbardziej niebezpiecznych miejscach wzdłuż rzeki Pełcznicy. Poprawa bezpieczeństwa – komunikacja drogowa i piesza.

 

 

Kandyduję, bo chcę, aby moja pomoc nie skupiała się wyłącznie w ramach Powiatu, ale dotarła bliżej – do serca Świebodzic i jego mieszkańców.