Kandydat na Burmistrza

Kandydat na burmistrza Świebodzic

Ireneusz Zyska

 

 

45 lat, żonaty, troje dzieci. Wykształcenie wyższe prawnicze. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Radca prawny - prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego.

W 2006 i 2010 roku wybrany radnym Rady Miejskiej w Świebodzicach. Przez 5 lat - od grudnia 2006 do grudnia 2011 - pełnił funkcję zastępcy burmistrza Świebodzic.

Świebodziczanin od urodzenia. Bezpartyjny. Założyciel Stowarzyszenia „Obywatelskie Świebodzice”.

 

 

 

 

 

Drodzy Świebodziczanie!

Kandyduję na burmistrza Świebodzic, bo chcę zmienić nasze miasto na lepsze. Jestem uczciwy i rzetelny. Cechuje mnie konsekwencja i determinacja w dążeniu do celu.

Posiadam wiedzę i doświadczenie, które pomogą mi profesjonalnie zarządzać gminą. Szanuję ludzi i potrafię słuchać. Jestem otwarty na dialog ze wszystkimi środowiskami. Uważam, że wspólnie możemy zbudować nowoczesne miasto, na miarę naszych oczekiwań.

Chcę wzbudzić wielką społeczną energię, która w połączeniu ze środkami finansowymi pozyskanymi w ramach unijnej perspektywy na lata 2014-2020, pozwoli Świebodzicom na dokonanie skoku cywilizacyjnego, na prawdziwą zmianę wizerunku i podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze zadania dla Świebodzic:

 • działania na rzecz budowy obwodnicy miasta, bezpłatna komunikacja miejska;
 • przywrócenie do życia terenów po byłej Silenie, rewitalizacja Śródmieścia;
 • budowa mieszkań komunalnych i socjalnych;
 • wspieranie budownictwa jednorodzinnego, budowa infrastruktury;
 • obniżenie opłat za wywóz śmieci oraz cen za wodę i ścieki;
 • zamrożenie na 4 lata stawek podatku od nieruchomości;
 • powstanie nowych miejsc pracy, aktywne pozyskiwanie inwestorów;
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego, ochrona przeciwpowodziowa;
 • poprawa jakości wody, niedopuszczenie do budowy spalarni śmieci;
 • inwestycje w infrastrukturze drogowej, sportowej i oświatowej;
 • utworzenie centrum organizacji pozarządowych
 • działania na rzecz rozwoju sportu, kultury i sztuki;
 • utworzenie miejskiego ośrodka rehabilitacji, budowa sali kinowo-teatralnej;
 • stworzenie ciekawej oferty turystycznej i sportowej szansą dla rozwoju Świebodzic;
 • wspieranie rodzin wielodzietnych, aktywizacja osób potrzebujących pomocy;
 • wysoka aktywność gminy na szczeblu ogólnopolskim i regionalnym.

 

Jako Burmistrz będę dbał o wszystkich mieszkańców miasta
i wspierał lokalne inicjatywy społeczne.
Wierzę, że razem dla Świebodzic osiągniemy więcej, bo...

Świebodzice
zasługują na więcej.

 

Proszę o Wasz głos!