Konkurs RONDA

Ogłoszenie konkursu

W odpowiedzi na ogłoszony przez burmistrza Świebodzic KONKURS na nazwy dwóch nowych rond w Świebodzicach, stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice postanowiło przyłączyć się do tej społecznej inicjatywy.

Strona z ogłoszeniem konkursu:

http://www.swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2014/04/014.htm

 

W celu rozpropagowania społecznego zaangazowania podjęliśmy następujące działania.

1. Zaproponowaliśmy następujące nazwy rond: Dywizjonu 303 - rondo przy lotnisku, Żółnieży Wyklętych - rondo przy kościele św. Franciszka.

2. Podjęliśmy szeroką akcję informacyjną, zachęcającą do wzięcia udziału w konkursie oddając głosy na nasze propozycje nazw:

- mailing

- strona www własna

- facebook

- wydrukowaliśmy ulotki - karty zgłoszeniowe, które po wpisaniu swoich danych, każy mógł oddać głos w konkursie

 

Zgłoszenia można było dokonać mailowo lub na piśmie do wystawionej w magistracie urny. Niestety urząd nie przygotował żadnych kart zgłoszeniowych, dlatego zrobiliśmy to my (grafika wyżej).

Z naszych informacji wynika, że łącznie e-mailowo i pisemnie zostało zgłoszonych kilkaset wniosków na nasze propozycje nazw rond.

 

Za duże zainteresowanie

W wyniku powyższego działania burmistrz stwierdził, że zainteresowanie konkursem jest tak duże, że nie można go rozstrzygnąć, ale trzeba przedłużyć.

Publikacja UM:

"W związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców konkursem na nazwy powstających na terenie Świebodzic rond, informujemy, że czas trwania naboru wniosków zostaje przedłużony do 31 lipca."

http://www.swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2014/06/035.htm

 

Konkurs to nie plebiscyt, a Internet się nie liczy

W końcu nie wiadomo czy był to konkurs na nazwę rond (jak napisano w ogłoszeniu), czy na głosujących. Okazało się bowiem, że ilość zgłoszeń nie ma wpływu na nazwę ronda, a zgłoszenia stanowią jedynie propozycję na nazwy, które wezmą pod obrady radni. Konkurs zaś był "na głosujących". Polegał on bowiem na tym, że głosujący rywalizują o to, którego dzieci wylosują po tajemnicze, nikomu nie znane nagrody.

Tak tłumaczono na stonie UM:

"informujemy, że konkurs nie miał charakteru plebiscytu, a nazwa, która otrzymała największą liczbę głosów nie zostanie automatycznie obowiązującą. Zgłoszone przez Państwa pomysły zostaną przedstawione Radzie Miejskiej, do której kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie nadawania nazw ulicom i placom. Decyzję w sprawie nazwy dla ronda przy ul. Olszańskiej Rada Miejska podejmie jeszcze w obecnej kadencji. Kwestię nazw dla pozostałych rond - przy kościele św. Franciszka oraz na Pełcznicy podejmie Rada Miejska następnej kadencji."

http://www.swiebodzice.pl/strony_2/do_druku/aktualnosci/2014/08/004.htm

fot. www.swiebodzice.pl

Wśród 10 wylosowanych szczęśliwców, znalazło się trzech z naszymi zgłoszeniami. Zgłoszeń wysłanych pocztą elektroniczną nie wzięto pod uwagę. Niestety organizator "konkursu" nie podał także ilości głosów, jakie zostały wysłane na poszczególne propozycje (choćby informacyjnie).

 

Radni bardzo solidarni

Radni wyzwanie podjęli i jednogłośnie (w tym dwóch członków stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice!) ochrzcili jedno z rond nazwą: "Rondo Solidarności".

 

Podsumowanie

Głównym celem akcji było zaktywizowanie mieszkańców Świebodzic do obywatelskiego działania na rzecz wspólnoty lokalnej. Cel został osiągnięty, gdyż wielu mieszkańców Świebodzic wzięło udział w "konkursie" za naszym pośrednictwem.

Drugim celem było doprowadzenie do ustanowienia zaproponowanych przez nas nazw dwóch nowych rond w Świebodzicach. Tego celu nie udało się osiągnąć, głównie za sprawą tego, że zasady konkursu nie były doprecyzowane przez organizatora z góry, natomiast były one dowolnie kształtowane w trakcie jego trwania.

Ponieważ była to pierwsza otwarta akcja stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice, to przy okazji został osiągnięty także inny cel, nie do końca zamierzony. Stowarzyszenie zaczęło być rozpoznawalne w mieście, co zaowocowało jego dynamicznym rozwojem, tj. przyrostem członków, rozwój w socjal mediach. 

Paweł Zanin