Kontakt

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego

KWW Ireneusz Zyska – Obywatelskie Świebodzice

Agnieszka Nowak mail: kontakt@obywatelskieswiebodzice.pl

 

 

 

 

 

 

 

Sfinansowano ze środków KWW Ireneusz Zyska - Obywatelskie Świebodzice