Ludzie stowarzyszenia

Ireneusz Zyska

Założyciel Stowarzyszenia „Obywatelskie Świebodzice”. Człowiek, który chce zmienić miasto.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego - studia magisterskie oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierunek Wycena Nieruchomości - studia podyplomowe.
Po ukończeniu studiów odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu i został wpisany na listę radców prawnych. Radca prawny.

W latach 2000-2006 pracował w departamencie prawnym spółki giełdowej we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka masy upadłości.

W 2006 roku wybrany radnym Rady Miejskiej w Świebodzicach, następnie powołany na zastępcę burmistrza Miasta Świebodzice. Funkcję zastępcy burmistrza pełnił przez 5 lat od grudnia 2006 r. do grudnia 2011 r. Jako zastępca burmistrza zajmował się zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, infrastrukturą techniczną, gospodarką nieruchomościami, mieszkaniową i komunalną oraz zamówieniami publicznymi i funduszami zewnętrznymi.

W 2010 roku ponownie wybrany radnym Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Od 2,5 roku prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną spółek prawa handlowego, w tym spółek akcyjnych - notowanych na GPW, oraz prawem cywilnym i administracyjnym, a także prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Świebodziczanin od urodzenia.

 

Zapytany o Świebodzice odpowiada:

„To dla mnie zaszczyt móc pracować dla Świebodzic - mojego rodzinnego miasta i jego mieszkańców. Dużo udało się zrobić, ale jeszcze więcej jest do zrobienia. Nie chodzi o piękne słowa i obietnice, a o ich realizację i konkretne działania i właśnie w tym kierunku, pójdziemy jako Stowarzyszenie”.

 

Mariusz Szafraniec

46 lat. Żonaty, dwoje dzieci. Świebodziczanin od urodzenia. Absolwent świebodzickiego liceum i Politechniki Wrocławskiej.

Pracuje w prywatnej spółce zajmującej się produkcją i handlem. Długoletni radny, w latach 2006-2014 przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, członek Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Obecnie członek ww. komisji.

W Radzie Miejskiej zajmuje się głównie kwestiami związanymi z budżetem miasta, zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, sportem i oświatą. Inicjator i pomysłodawca wielu miejskich projektów i inwestycji. Zarówno tych dużych i kosztownych, a co za tym idzie widocznych dla wszystkich, jak również tych małych poprawiających funkcjonalność i estetykę miasta.

To trudna kadencja – mówi radny – jesteśmy w zdecydowanej mniejszości, w Radzie Miejskiej nic nie jest wypracowywane, wszystko ustala pan burmistrz, część jego radnych i najbliższych współpracowników. Podstawowe problemy Świebodzic to wysokie podatki lokalne i opłaty za śmieci, wodę i ścieki; brak obwodnicy, brak prawdziwego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, nieprzestrzeganie lokalnego prawa, bardzo długi proces decyzyjny, brak budownictwa komunalnego, zbyt wolna rewitalizacja „zaplecza” śródmieścia, brak publicznej przestrzeni parkowej, kwestia bardzo dużej uciążliwości przemysłu dla mieszkańców w rejonie ulic Kościuszki i Pułaskiego oraz Osiedla Sudeckiego.

Współzałożyciel stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice.

Stowarzyszenie powstało aby zaktywizować wszystkich ludzi, którym przyszłość miasta i jego mieszkańców nie jest obojętna. Wierzę, że organizacja przetrwa i będzie się rozwijać. Czekamy na osoby z pomysłami i energią, żeby je realizować” – mówi Mariusz Szafraniec

W czasie wolnym kibicuje miejscowej Victorii, pomaga klubowi organizacyjnie i jest jego „rzecznikiem” w Radzie Miasta. Lubi pograć w piłkę nożną i przemierzać okolice na rowerze. Zimą jeździ na nartach. Oczywiście interesuje go również bieżąca sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju.

 

Dariusz Skalny 

Urodzony 1 czerwca 1969 roku, w Świebodzicach. Obecnie Kierownik Jakości w Narzędziowni MASTERFORM. Radny obecnej kadencji. Wiceprezes Klubu Sportowego REKIN, Założyciel Klubu Kibica KS REKIN

Były przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4, były przewodniczący Rady Rodziców w Gimnazjum nr 2. Obecnie przewodniczący Rady Rodziców w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach.

Animator imprez sportowych, organizator balów charytatywnych, od 2003r. czynnie pracujący na rzecz dzieci i młodzieży.

Jego działalność w świebodzickim „Rekinie” oddaje jego stosunek do sportu, który powinien być integralną częścią naszego życia. Pływanie sportowe w Świebodzicach ma już swoją historię. Dziś możemy tylko wzbogacać ofertę i zaszczepiać pasję pływania wśród coraz większej liczby mieszkańców, bo to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim zdrowie.

Poprzez działalność w stowarzyszeniu chce promować świebodzicki sport i wspólnie z innymi mieszkańcami i sportowcami – tworzyć jego historię.

Tomasz Czekaj

35 lat, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej.

Pracuje w samorządzie od 11 lat na stanowisku inspektora w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach obecnej kadencji, członek dwóch komisji miejskich - Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Handlu, Usług, Bezrobocia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Współzałożyciel, członek zarządu (sekretarz) Stowarzyszenia „Obywatelskie Świebodzice”.

Został radnym po to, aby pomagać ludziom oraz mieć realny wpływ na to jak będą wyglądały Świebodzice „jutro i za kilka lat”. Chce rozwiązywać problemy, które dotykają mieszkańców całego miasta oraz poprzez głos w Radzie Miejskiej mieć wpływ na sprawy ważne dla miasta i jego mieszkańców.

Cechuje go otwartość, przebojowość, pewność siebie oraz łatwość w podejmowaniu decyzji.

Główne zainteresowania to sport oraz polityka. W wolnym czasie lubi grę w piłkę nożną, siatkówkę, uwielbia spacery, jazdę na rowerze oraz aktywny wypoczynek
z rodziną.


 


Ewa Dziwosz

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Nauk Społecznych - stosunki międzynarodowe – Unia Europejska, a także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu na kierunku zarządzanie kadrami. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu - kierunek komunikacja i wizerunek. Studia podyplomowe z pedagogiki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Jest absolwentką rocznej Politycznej Akademii Kobiet prowadzonej przez Centrum Promocji Kobiet w Warszawie, oraz absolwentką I edycji Programu Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koordynatorką ogólnopolskiej Akcji Masz Głos Masz Wybór, dofinansowanej i wspieranej przez Fundację Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

W 2007 roku została powołana na okres 4 lat przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego do pracy w Wojewódzkiej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych a także przez Starostę Powiatu Świdnickiego do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W roku 2011 wyróżniona w konkursie Niezwykli Dolnoślązacy.

Od 2012 roku jako trenerka pracy i asystentka osoby niepełnosprawnej pracuje na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jako przewodnicząca Stowarzyszenia angażuje się w wiele akcji charytatywnych (m.in. w akcję zbierania pieniędzy na rzecz ludzi chorych). Jest inicjatorką powołania w Świebodzicach Centrum Rehabilitacji Społecznej, dzięki zgłoszeniu stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ta inwestycja trafiła na listę zadań miasta dofinansowanych ze środków Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta.

W latach 2002-2010 była radną Rady Miejskiej w Świebodzicach, przewodniczącą Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, oraz członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

 

Marcin Cichoń

38 lat, żonaty. Ukończył Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i przedsiębiorczości z tytułem magistra zarządzania. Dziś członek kadry kierowniczej prężnie rozwijającej się świebodzickiej firmy Cast Sp.j. Andruszko, Bujak, Bujak, Modliński.

Swoją przyszłość wiąże ze Świebodzicami – miastem, w którym się urodził i wychował. Chce mieć realny wpływ na to, co się w nim dzieje. Dlatego związał się ze Stowarzyszeniem Obywatelskie Świebodzice.

Bliskie są mu sprawy związane z bezpieczeństwem i ekologią. Nieobce są sprawy socjalne, związane z polityką mieszkaniową i podejmowaniem inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Chce prowadzić otwarty dialog z mieszkańcami,bo tylko poprzez rozmowę, a następnie realizację wspólnych inicjatyw możemy zmienić otaczającą nas rzeczywistość.

Paweł Zanin

Ur. w Świebodzicach. Z wykształcenia magister politologii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polish Open University – Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie (studia podyplomowe z zarządzania). W latach 2000-2004 pracownik samorządowy: Urząd Miejski w Świebodzicach, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Menadżer: zarządzał Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (wówczas Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz Biurem administracyjnym Polskiego Radia S.A.

Obecnie pracuje w Polskim Radiu S.A. jako główny specjalista od zabezpieczeń technicznych.

Doświadczony w pracy z organizacjami pozarządowymi. Obecnie skarbik ogólnopolskiego stowarzyszenia OPP Akademia Orła oraz członek stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice.

Agnieszka Konieczna

30 lat. Urodziła się w Świebodzicach i tu mieszka. Z wykształcenia Technik usług kosmetycznych. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jest osobą komunikatywną, otwartą, o silnym charakterze, posiada umiejętność mediacji, rozwiązywania sporów. Odważna i uczciwa. Interesuje się muzyką i sportem.

Do Stowarzyszenia dołączyła, bo chce rozbudzić energię drzemiącą w młodych ludziach, jak mówi, czas, by w mieście, ktoś pomyślał o młodzieży i kreatywnie zagospodarował ich wolny czas.


Sebastian Biały

43 lata. Jest świebodziczaninem od urodzenia, ale też z wyboru. Po okresie studiów i pracy zawodowej we Wrocławiu kilka lat temu wrócił do rodzinnego miasta. Zawodowo zajmuje się fotografowaniem i projektowaniem na potrzeby reklamy. Ponad dwa lata temu założył i redaguje lokalny serwis internetowy www.swiebodzice.info , informujący o życiu miasta. Prowadzi zajęcia „sekcji fotograficznej” w świebodzickim MDK -u.

Jest osobą dynamiczną, aktywnie spędzającą czas. Turystyka rowerowa, piesza, a zimą narciarstwo śladowe - to jego pasje. Chce, by każdy mieszkaniec czynnie uczestniczył w życiu miasta, dlatego zaangażował się w działania Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice.

Beata Rejek

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o kierunku promocja zdrowia. Nauczyciel wychowania fizycznego na stopniu awansu nauczyciela dyplomowanego z 18 letnim stażem pracy. Licencjonowany instruktor wychowania fizycznego o specjalności aerobik, oraz instruktor ZIN (Zumba Instructor Network)

Kocha ruch, taniec, kocha Zumbę, bo to fuzja tańca i aerobiku przy porywających rytmach latynoamerykańskich. Energiczna, żywiołowa, pełna optymizmu i zawsze gotowa do działania. Szybko nawiązuje kontakt z ludźmi. Wspiera i organizuje akcje charytatywne. Taka jest Beata.

Chce działać na rzecz miasta – rozbudzić drzemiącą w mieszkańcach energię. Zachęcić młodych ludzi, dorosłych i osoby starsze do prowadzenia aktywnego trybu życia. Pomysłów ma wiele, a jeszcze więcej chęci i zapału do działania, dlatego związała się ze Stowarzyszeniem Obywatelskie Świebodzice, by razem z innymi – zmienić Świebodzice.

Dorota Michalska

Urodziła się w Świebodzicach. 38 lat, mężatka, dwójka dzieci. W 2012 roku ukończyła Europejską Akademię Planowania i Finansów w Warszawie. Prowadzi własną firmę doradczą w zakresie doboru produktów finansowych. Współpracuje z wrocławską firmą na stanowisku dyrektora oddziału. Posiada Certyfikat ukończenia EFG - European Financial Guide (Asystent Finansowy - Ekspert w doborze produktów finansowych. Nie poprzestała tylko na szkoleniach obowiązkowych, które musi odbywać z racji wykonywania swojej pracy, lecz cały czas podwyższa swoje kompetencje. Stara się w 100% przekazać jak najstaranniej swoją wiedzę osobom, które szukają wsparcia.

Powtarza, że tak naprawdę to ludzie są motorem i motywacją do działania. Jej marzeniem jest, by nasze miasto było przyjazne dla każdego człowieka, zapewniając naszej młodzieży jak najlepsze warunki do rozwoju, nauki i wypoczynku.

Swoim pozytywnym nastawieniem do życia chce zarazić wszystkich, których spotka na swojej drodze . Uważa, że nie ma sytuacji bez wyjścia, są tylko sytuacje, które wymagają mediacji.

 

 

Roman Ciszak

58 lat Żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie techniczne. Emeryt MSWiA.

Lubi: wędkować, pływać i spędzać czas podczas prac na działce. Bliskie są mu tematy związane z bezpieczeństwem i tymi sprawami chciałby zająć się w Stowarzyszeniu Obywatelskie Świebodzice.

 

 

Janina Ostrowska

Mieszkanka Świebodzic. Matka dwóch dorosłych córek.

Z zawodu księgowa z 30 - letnim stażem pracy.

Jej pasją są wędrówki po górach, sport rekreacyjny, przyroda. Jest osobą otwartą, sumienną, uczciwą, wrażliwą na problemy ludzkie oraz konsekwentną w dążeniu do celu. Swoje obowiązki wypełnia z ogromnym zaangażowaniem.

Jak sama mówi, miastu potrzebny jest rozwój, zmniejszenie stopy bezrobocia, a także aktywne działanie w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy zewnętrznych.

 

Tadeusz Kozak

59 lat. Rodowity Świebodziczanin. Emerytowany nauczyciel i trener. Odznaczony przez Ministra Oświaty „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

Radny Miasta Świdnica w latach 1994-1998 ( Komisja Handlu i Usług, Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty)

Radny Powiatu Świdnickiego (przewodniczący Komisji Statutowej, wiceprzewodniczący Komisji ds. Bezrobocia, członek Komisji Oświaty oraz Komisji ds.Rodziny i Spraw Społecznych)

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnych dla nauczycieli przy Wojewodzie Wałbrzyskim)

Ławnik w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 4 kadencji.

Chce, aby zdobyte doświadczenie w pracy samorządowej i społecznej służyło mieszkańcom jego rodzinnego miasta. Widzi, jak wiele spraw wymaga zdecydowanych działań, dlatego dołączył do naszego stowarzyszenia.

 

Grażyna Dziwosz

Ma 45 lat, matka dwójki dzieci. Od urodzenia mieszka w Świebodzicach. Jest logistykiem. Od 20 lat pracuje w branży budowanej (budownictwo wielorodzinne). Praca to jej pasja, a w niej liczy się dobry projekt.

Czuła na piękno architektury i jej wartość zabytkową, a takiej w Świebodzicach nie brakuje. Interesuje się muzyką POP i klubową. Koszykówką i...kuchnią europejską.

Dołączyła do Stowarzyszenia, bo widzi, jak wiele trzeba zmienić w mieście. Swoją aktywnością i pomysłami chce mobilizować innych do wspólnego działania na rzecz Świebodzic.

 

 

 

 

 

 

 

W wyborach samorządowych do Rady Gminy Świebodzice w 2014 r. z list stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice startowali:

 

            Krzysztof Baranowski           Marek Orłowski          Katarzyna Tylkowska           Jacek Mrukowicz              Ewa Brycka  

 
 

           Grzegorz Surgieniewicz