Nasi radni

W tym dziale prezentujemy sylwetki naszych radnych z Klubu Radnych Obywatelskie Świebodzice oraz publikujemy na bierząco informacje na temat ich działalności.

 

Mariusz Szafraniec

46 lat. Żonaty, dwoje dzieci. Świebodziczanin od urodzenia. Absolwent świebodzickiego liceum i Politechniki Wrocławskiej.

Pracuje w prywatnej spółce zajmującej się produkcją i handlem. Długoletni radny, w latach 2006-2014 przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Przestrzennego, członek Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Obecnie członek ww. komisji.

W Radzie Miejskiej zajmuje się głównie kwestiami związanymi z budżetem miasta, zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, sportem i oświatą. Inicjator i pomysłodawca wielu miejskich projektów i inwestycji. Zarówno tych dużych i kosztownych, a co za tym idzie widocznych dla wszystkich, jak również tych małych poprawiających funkcjonalność i estetykę miasta.

To trudna kadencja – mówi radny – jesteśmy w zdecydowanej mniejszości, w Radzie Miejskiej nic nie jest wypracowywane, wszystko ustala pan burmistrz, część jego radnych i najbliższych współpracowników. Podstawowe problemy Świebodzic to wysokie podatki lokalne i opłaty za śmieci, wodę i ścieki; brak obwodnicy, brak prawdziwego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, nieprzestrzeganie lokalnego prawa, bardzo długi proces decyzyjny, brak budownictwa komunalnego, zbyt wolna rewitalizacja „zaplecza” śródmieścia, brak publicznej przestrzeni parkowej, kwestia bardzo dużej uciążliwości przemysłu dla mieszkańców w rejonie ulic Kościuszki i Pułaskiego oraz Osiedla Sudeckiego.

Współzałożyciel stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice.

Stowarzyszenie powstało aby zaktywizować wszystkich ludzi, którym przyszłość miasta i jego mieszkańców nie jest obojętna. Wierzę, że organizacja przetrwa i będzie się rozwijać. Czekamy na osoby z pomysłami i energią, żeby je realizować” – mówi Mariusz Szafraniec

W czasie wolnym kibicuje miejscowej Victorii, pomaga klubowi organizacyjnie i jest jego „rzecznikiem” w Radzie Miasta. Lubi pograć w piłkę nożną i przemierzać okolice na rowerze. Zimą jeździ na nartach. Oczywiście interesuje go również bieżąca sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju.

 

Dariusz Skalny 

Urodzony 1 czerwca 1969 roku, w Świebodzicach. Obecnie Kierownik Jakości w Narzędziowni MASTERFORM. Radny obecnej kadencji. Wiceprezes Klubu Sportowego REKIN, Założyciel Klubu Kibica KS REKIN

Były przewodniczący Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4, były przewodniczący Rady Rodziców w Gimnazjum nr 2. Obecnie przewodniczący Rady Rodziców w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach.

Animator imprez sportowych, organizator balów charytatywnych, od 2003r. czynnie pracujący na rzecz dzieci i młodzieży.

Jego działalność w świebodzickim „Rekinie” oddaje jego stosunek do sportu, który powinien być integralną częścią naszego życia. Pływanie sportowe w Świebodzicach ma już swoją historię. Dziś możemy tylko wzbogacać ofertę i zaszczepiać pasję pływania wśród coraz większej liczby mieszkańców, bo to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim zdrowie.

Poprzez działalność w stowarzyszeniu chce promować świebodzicki sport i wspólnie z innymi mieszkańcami i sportowcami – tworzyć jego historię.

 

 

 

 

Tomasz Czekaj

35 lat, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej.

Pracuje w samorządzie od 11 lat na stanowisku inspektora w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Radny Rady Miejskiej w Świebodzicach obecnej kadencji, członek dwóch komisji miejskich - Komisji Gospodarki Komunalnej, Leśnictwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Handlu, Usług, Bezrobocia Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Współzałożyciel, członek zarządu (sekretarz) Stowarzyszenia „Obywatelskie Świebodzice”.

Został radnym po to, aby pomagać ludziom oraz mieć realny wpływ na to jak będą wyglądały Świebodzice „jutro i za kilka lat”. Chce rozwiązywać problemy, które dotykają mieszkańców całego miasta oraz poprzez głos w Radzie Miejskiej mieć wpływ na sprawy ważne dla miasta i jego mieszkańców.

Cechuje go otwartość, przebojowość, pewność siebie oraz łatwość w podejmowaniu decyzji.

Główne zainteresowania to sport oraz polityka. W wolnym czasie lubi grę w piłkę nożną, siatkówkę, uwielbia spacery, jazdę na rowerze oraz aktywny wypoczynek z rodziną.