O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, która nie przechodzi obojętnie obok otaczającej nas rzeczywistości. Zależy nam na dynamicznym

rozwoju kraju oraz pomyślności jego obywateli. Fundamentem ustroju społeczno-politycznego obowiązującego w Polsce jest

samorząd. To tutaj tworzą się podwaliny państwa. Dlatego nie mając ambicji politycznych, chcemy zająć się tym, na co mamy

realny wpływ, czyli naszą gminą - Świebodzicami. W tym celu powołaliśmy do życie Stowarzyszenie Obywatelskie

Świebodzice. Wierzymy, że będzie ono właściwym narzędziem do realizacji naszego celu. Chcielibyśmy skupić w tej

grupiewszystkich mieszkańców, którzy dostrzegają jego problemy i mają pomysły na ich rozwiązywanie, ale często ich

codzienne obowiązki nie pozwalają się nimi z nikim podzielić i co ważniejsze, wprowadzić je w życie.Dlaczego my?

Doświadczenie z dotychczasowego uczestnictwa w stowarzyszeniach, komitetach wyborczych, Radzie Miasta wskazuje, że

aktywność wielu osób sprowadza się często tylko do okresu kampanii wyborczej. Chcemy to zmienić. To stowarzyszenie

powinno być motorem napędowym wszystkich działań. Oczywiście powinno mieć również swoją reprezentację w Radzie Miasta

oraz wskazywać ze swojego grona lub z zewnątrz kandydata na burmistrza miasta.
 

 

 

 

Logo z historią w tle

Logo Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice nawiązuje do szlacheckiego herbu "Gryf" - herbu średniowiecznego rycerskiego rodu Świebodziców, którego znamienitym przedstawicielem był Jaxa z Miechowa, możnowładca małopolski, krzyżowiec i fundator klasztoru bożogrobowców w Miechowie.

Symbol gryfa łączy średniowieczny rycerski ród możnowładców z naszym współczesnym miastem, czyli Świebodziców ze Świebodzicami.

Ma w sobie ładunek emocjonalno-historyczny, wyraża rycerską tradycję, honor, męstwo i sprawiedliwość. Sam wizerunek gryfa przywodzi na myśl waleczność, odwagę, wytrwałość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Symbolika przypisywała gryfom także wiele innych cech m.in. szybkość orła i siłę lwa.

Logo Stowarzyszenia to herb z wizerunkiem białego gryfa na czerwonej tarczy. Wyraża emocje, wskazuje na misję i nawiązuje do rycerskiej legendy. Nazwa Stowarzyszenia - „Obywatelskie Świebodzice”,odwołuje się do obywatelskiej postawy, zaangażowania w sprawy publiczne oraz pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców.